Meesterlezer

Ik ben leraar te Wittenburg, Amsterdam. Ik leef in lezen. En ik denk dat leesonderwijs, waarbij leerlingen teksten van hoge kwaliteit lezen, het belangrijkste is wat je op school kunt doen.