Niet hoeven, wel moeten

Moet je ze eens zien zitten, denk ik, deze kinderen van amper elf jaar oud die allemaal hetzelfde boek lezen. Zouden ze dat over een paar jaar nog doen, dat lezen? Zouden ze ergens gaan zitten, de telefoon en de computer ver weg, een boek openslaan en verdwijnen in het verhaal? Zouden ze er de tijd voor weten te vinden? denk ik terwijl ik achterin de klas sta, in de richting van het bord kijk en alleen hun ruggen zie. Ruggen die gebogen zijn, zodat hun ogen de woorden kunnen scheppen van de pagina’s voor hen. Op hun tafel ligt een kinderboek dat is onderscheiden met een Gouden Griffel. Hoe is het mogelijk, denk ik, dat zo’n boek gelauwerd en geprezen wordt en hoe kan het toch dat we verwachten dat zij, die jonge, ongeconcentreerde lezers erin verdwijnen? Laatst las ik, denk ik, ondertussen de concentratie van mijn leerlingen in het oog houdend, een van de eerste prijswinnaars; de tijd had de kracht uit het boek gespoeld. Een nietszeggende historische vertelling was overgebleven, denk ik, en dat gaat met dit boek ook gebeuren. We lezen het nu, over vijf jaar wellicht ook nog, waarna het in een van de vele kasten zal verdwijnen. Hoe vaak haal ik nog een boek uit mijn boekenkast?, denk ik. Ik zie enkele leerlingen aantekeningen maken. Wat schrijven ze op?, denk ik, terwijl ik nog steeds achterin de klas, geleund tegen het kleine aanrechtje waar ze hun fruit spoelen en handen wassen, sta. Wat houdt ze bezig in dit verhaal over een jongen die een jongen verzint om het leven draaglijk te maken? We vertellen onszelf verhalen, denk ik, de hele dag door. Fantastische verhalen, waarin we beter zijn dan we ooit zullen worden. Verhalen, denk ik, waarover we zwijgen alsof ze niet bestaan. Alsof ze onfatsoenlijk zijn of een groot geheim herbergen dat ten koste van alles geheim moet blijven. We liegen tegen niemand zoveel als tegen ons zelf, denk ik. Wat vertellen deze kinderen zichzelf? Verhalen over kampioenschappen en gewonnen wedstrijden?, denk ik. Ik zie hun gestuntel in de voetbalkooi. Scharen die mislukken; schoten die afzwaaien. In hun hoofd winnen ze alles, denk ik. Net als ik. Sommige leerlingen schrijven iets op, maken aantekeningen, lijken verbonden met het boek, denk ik. Verbonden met een verhaal dat een verdunning van een verdunning is. Zal ik de stilte die voelbaar onder druk staat omdat steeds meer leerlingen schrijven en het boek omdraaien, doorbreken?, denk ik. Zal ik ze iets vertellen wat me, terwijl zij zo nijver en noest bezig zijn, te binnenschiet over Robinson Crusoe? Ja, ik zal ze vertellen, denk ik, over Vrijdag die ontsnapte aan de kannibalen; kannibalen die naar het eiland van Robinson kwamen om zich daar te vergrijpen aan een ander mens, alsof ze zich schaamden om dit op hun eigen eiland te doen. Toen ik jong was, denk ik achter in de klas staand, kwam die scène in het Crusoe-boek dat ik had niet meer voor. Vrijdag was een schuchter man geworden, die verborgen leefde en toevallig het pad van Crusoe kruiste, denk ik. Ik zal ze dat vertellen, denk ik, om te laten zien dat jeugdliteratuur zo braaf en zo voorspelbaar is. Maar ik houd mijn mond. Dit is niet het moment om de fragiele stilte en concentratie te doorbreken, denk ik. Ik hoor de eerste schoenen onrustig schuiven over de glimmende linoleumvloer. Het is, denk ik, de vooraankondiging van de loop naar het toilet. Y. zal de eerste zijn, denk ik, die opstaat en om permissie zal vragen. Ik hoef niet op de klok te kijken om te weten dat mijn leerlingen amper vier minuten aan het lezen zijn, denk ik. Ik zie mezelf thuis aan tafel zitten met een boek in mijn hand. Links van me ligt mijn smartphone. Na vier minuten en even zovele bladzijden, pak ik dan mijn telefoon op, denk ik, om te kijken of er een bericht is dat me kan redden uit de klauwen van het verhaal. De lokroepen van de algoritmen zijn sterker dan The call of the Wild. Het gevoel van Y. is mijn gevoel, denk ik. Ze zal weglopen naar de wc; thuis zou ze haar telefoon pakken. Ze hoeft niet, denk ik, maar ze moet wel. De onrust, denk ik, spookt door haar hele lijf. Ik moet nu een verhaal vertellen, denk ik. Ze laten ademen, ze even redden uit een wereld die ze niet meer kennen. Ze helpen, denk ik, om na een korte afstand een tweede poging te doen het verhaal binnen te komen. Ik zal ze vertellen over de verdunning. Ik zal ze verhalen vertellen die ik lang geleden las voordat de verleiding van elektronische apparaten zo groot werd dat mijn eigen lezen stokte, denk ik. Over dat het oudste verhaal laat zien dat we als mens incompleet zijn en een vriend nodig hebben om de gaten in onszelf te dichten. Endiku. Of dat we soms meer zijn dan we willen zijn, denk ik, terwijl Y. opstaat en oogcontact zoekt. Dat hun leesboek een verwaterde versie van Jekyll en Hide is en dat de vriend in hun boek, Ties, denk ik, deze vervolmaker van de onvolmaakte, in rook opgaat, net zoals zoveel in het leven. En terwijl Y. aan mijn hoofdknik genoeg heeft om de gang op te lopen, op weg naar het toilet, zie ik in gedachten mijn ouders zitten. Ze zijn oud, slecht ter been en getroffen door gebreken, denk ik. Ze zitten dagenlang in hun rode, versleten stoelen te wachten op het einde van weer een dag. Elk weer is onweer. De gierende wind, een stortbui of de warmte van de zon houdt hen binnen, denk ik. Het zijn excuses om in hun stoel eindeloos met hun telefoon bezig te zijn. K. kijkt naar mij. Zijn blik heeft iets smekends; hij wil van deze opdracht af. Zal ik stoppen?, denk ik, maar mijn ouders duwen die gedachte weg. Ik hoor de geluiden van de filmpjes die mijn vader bekijkt. Korte flitsen van maximaal twintig seconden. Muziek, een voetbalwedstrijd, mensen die naar elkaar schreeuwen, denk ik, terwijl ik twee stappen de klas in zet, mijn hand op K.’s schouder leg, waarna hij met een zucht het boek weer oppakt. Zal ik stoppen?, denk ik. Zal ik ze het boek mee naar huis laten nemen en hen vragen thuis de volgende dertig bladzijden te lezen? Dat zal ze uren kosten, denk ik, omdat ze net als ik na elke paar bladzijden worden getrokken naar een wereld waaruit ook mijn ouders niet meer kunnen vluchten. Zal ik ze vertellen over Wolf?, denk ik, terwijl ik weer achteruit stap en tegen het aanrecht leun. Zij is ervan overtuigd dat je geconcentreerd kan leren lezen. Lange teksten. Ze noemt in haar boek Middlemarch van George Eliot, denk ik. Een boek dat ik lang geleden las, gisteren tegenkwam in een weggeefkast, oppakte, in mijn handen woog en weer terugzette. Te zwaar en te dik dacht ik, denk ik. Zoals deze leerlingen dit boekje over een denkbeeldige jongen ook te dik zullen vinden, denk ik. Y. is terug. Ze wil haar handen wassen. Ik stap weg, waarbij ik hard tegen de prullenbak aanloop. Het geluid is het teken, denk ik, terwijl ik de prullenbak terugzet, om het lezen te laten voor wat het is. Boeken worden dichtgeslagen, leerlingen zuchten opgelucht. En terwijl ik naar voren loop, denk ik aan het moment dat ze om drie uur de klas uitlopen. Nog voordat ze de trap af zijn, hebben ze hun telefoons al ontgrendeld, denk ik. De smartphone is, denk ik, krachtiger dan wat dan ook. Ook voor mij. Ik zie ‘m in mijn rechterhand. Nog voordat ik voor de klas ben aangekomen, heb ik ‘m al ontgrendeld: het enige apparaat dat de gaten in mezelf kan dichten, denk ik.

Advertentie

Pang!

Op een kille, ietwat sombere voorjaarsochtend in 2018 deed soldaat der eerste klasse Henk Taangra, beroepsmilitair bij de dienst Bevoorrading en Transport van het Nederlandse leger, een greep in de laatste munitiekist die er in de opslagplaats stond. Op wat losse flodders na, vond hij niets. En dat nu er juist een grote legeroefening op stapel stond en hij enkele bataljons moest voorzien van oefenmunitie.

Taangra, telg uit een familie van beroepsmilitairen – zo zaten er hospikken, infanteriesoldaten en tankbestuurders in zijn Friese familie – deed wat elke soldaat in zo’n geval zou hebben gedaan. Taangra haalde de sergeant erbij. Die was ook niet van gisteren en al snel stond de barak vol met vaandrigs, luitenants en zelfs een kolonel. Toen iedereen met eigen ogen had gezien dat de kist bijna leeg was, waardoor de oefening op losse schroeven kwam te staan, marcheerde generaal Van Schaamtema tot Kaaksma naar binnen. Deze besnorde generaal werkte al jarenlang voor de krijgsmacht en had dan wel geen oorlog meegemaakt, maar wist wel van wanten. Het was, zo zou blijken, een wijs besluit geweest om de generaal op de hoogte te brengen van de misère. Men maakte plaats rond de kist, zodat de generaal zelf kon zien dat er amper nog munitie was om een veldslag te oefenen.

De generaal keek in stilte naar de bijna lege kist, rechtte zijn rug, keek de aanwezige officieren en onderofficieren een voor een aan en zei toen: ‘Ik sta paf.’

Generaal Van Schaamtema tot Kaaksma had soldaat Taangra niet opgemerkt. Henk stond achteraf, bij de deur van de barak, alsof hij als blo Jan het slagveld wilde verlaten. Dat was heel even in hem opgekomen, maar hij kon de woorden van de generaal niet goed verstaan en was benieuwd naar wat de ouwe te melden had. Hij vroeg, volledig buiten het protocol om, dat hij niet had verstaan wat de generaal had gezegd. Deze antwoordde nu, luider dan eerst: ‘Ik sta paf. Paf!’

Er was, ondanks het feit dat de bodem van de munitiekist in zicht was, geen sprake van dat de grote legeroefening zou worden afgeblazen. Dat zou ernstig gezichtsverlies opleveren en, erger nog, vragen van Tweede Kamerleden alsmede kritische reportages van journalisten. Dat wist de generaal donders goed en hij kwam dan ook met een even simpel als briljant idee dat hij eens had opgedaan tijdens een symposium van Stichting Leger Ontwikkeling. Omdat men in het leger verzot is op afkortingen, werd deze lange naam teruggebracht tot SLO – wat door officieren als één klankgroep werd uitgesproken. Zo werd er eens op de vraag waar Van Schaamtema tot Kaaksma toch uithing, juist op de dag dat hij aanwezig was bij het symposium over het oefenen van gevechtshandelingen, door de gangen van de kazerne geroepen: ‘O, die is naar SLO’, waarbij de klankgroep met opzet en nadruk werd uitgesproken alsof het een Engels woord was.

Welnu, generaal Van Schaamtema tot Kaaksma dacht terug aan het symposium, liep in gedachten zijn aantekeningen van die dag door en zei: ‘En wat als we nu gewoon gaan oefenen mannen, en bij het overhalen van de trekker luid PANG roepen?

Hoewel iedereen, van kolonel tot intendant, paf stond van dit plan, durfde niemand tegen de generaal in te gaan. Dat zou tot een stevige reprimande hebben geleid. De oefening ging door en de soldaten pangden er op los.

De soldaten voelden tijdens de oefening een blijdschap die ze nog kenden uit de tijd dat ze in de struiken en bosschages rond hun huizen oorlogje hadden gespeeld. Ze voelden zich die dagen onoverwinnelijk.

Door het succes van deze aanpak, besloot het opperbevel om deze in het gehele grondleger in te voeren. De officieren en onderofficieren werden naar trainingen gestuurd om te leren hoe je het beste PANG kon roepen. Er werd aandacht besteed aan zowel het volume als de toonhoogte waarmee het woord diende te worden uitgesproken. In eindeloze sessies klonk in studiezalen en over heides en in bossen luid en duidelijk PANG. De officieren en onderofficieren instrueerden vervolgens de soldaten bij het juist toepassen van PANG. Soldaat Henk Taangra sprak daar thuis wel eens over met zijn vrouw, Kimberley ter Mese, die al jarenlang lerares was in het basisonderwijs. Hij varieerde in toonhoogte en volume en vroeg haar dan te raden welke wijze de juiste was. Zij zette vraagtekens bij deze aanpak, maar Taangra wuifde dat weg. De oefeningen waren succesvol, de resultaten uitstekend en het moreel opperbest. Ze hoefde niet te twijfelen aan nut en noodzaak van de PANG-aanpak van SLO.

Soldaat Henk Taangra was overigens niet helemaal eerlijk tegen zijn vrouw. Hij had, op een regenachtige, rustige herfstdag gekeken op de site van SLO en was daar dingen tegengekomen die hem de wenkbrauwen deden fronsen. Hoewel de medewerkers hun klassiekers schenen te kennen, van Thermopylae tot Gallipoli, kwam hij niemand tegen die enige ervaring had in marcheren of in het graven van een schuttersputje. Maar goed, het waren briljante geesten met prof. en dr. voor hun naam. Zij konden het toch niet fout hebben?

Wat soldaat Taangra toen nog niet wist, is dat op dat moment de donkere wolken al als een onvermijdelijk noodlot boven ons land hingen. Grote internationale spanningen bleken de voorbode van een heftige oorlog. Het was uiteindelijk stadstaat Pisa die ons land in de winter van 2018 de oorlog verklaarde. Het verloop van die oorlog staat ieder nog helder op het netvlies. Het was een vernietigende oorlog, waarbij onze soldaten op het slagveld een ongelijke strijd uitvochten met beter bewapende en getrainde soldaten uit Pisa en andere gebieden in de Po-vlakte. U kent het verhaal wel, neem ik aan.

Wat tot nu toe in de kronieken en de geschiedschrijvingen onbesproken is gebleven, is wat de oorlog heeft betekend voor individuele soldaten, officieren en beleidsmakers. Laten we de geschiedenissen van Taangra, Van Schaamtema tot Kaaksma en de deskundigen van SLO nog even langslopen.

Welnu. Henk Taangra kwam om het leven toen zijn vrachtwagen, waarin hij lege munitiekisten naar het front vervoerde, werd getroffen door een vijandelijke granaat.

Van Schaamtema tot Kaaksma gaf zich als eerste over. Samen met wat andere officieren liep hij met de handen in de lucht en zwaaiend met een witte zakdoek de vijand tegemoet. Hij verkoos de blo Jan-route boven een wisse dood op het slagveld. De officieren hoefden niet ontwapend te worden; er werd hen alleen opgedragen de mond te houden. De Pisani waren het gePANG beu.

Veel gebouwen werden tijdens de korte oorlog vernietigd dan wel ernstig beschadigd. Wonder boven wonder bleef het gebouw van Stichting Leger Ontwikkeling ongeschonden. In dat gebouw keken de deskundigen nog weleens terug op de oorlog van 2018. Ze hielden het erop, dat de officieren en onderofficieren hun soldaten onjuist hadden geïnstrueerd. Er werd aangestipt dat in veel gevallen de toonhoogte en het volume onjuist waren aangeleerd en geoefend. Hen trof geen blaam. Ze hadden stapels onderzoek om te staven dat hun aanpak werkte.

En juf Kimberley ter Mese, de weduwe van de gesneuvelde Taangra? Hoe verging het haar? Wel, zij had na de oorlog het gele lint rond de plataan losgeknoopt; haar leven was nu zwart omrand. Op haar bureau in de klas stond een foto van Henk in ceremonieel tenue. Terwijl zij een les begrijpend lezen met een tekst van de week over de herdenking van de oorlog voorbereidde, keek ze af en toe naar de foto. Vandaag stond de strategie ophelderen van onduidelijkheden centraal. Terwijl ze nadacht over de opbouw van de les, keek ze naar Henk. Onwillekeurig maakte ze van haar hand een pistool, richtte op de foto van haar overleden man en schreeuwde precies op de juiste toon en met het juiste volume

Herhalingstoets

Meten is weten, toch?

Toetsen en toetsing laten me niet los. Ik denk dat we in Nederland een probleem hebben met de kwaliteit van de toetsen. Dit geldt zowel voor de toetsen van het leerlingvolgsysteem als voor de diverse eindtoetsen. Zijn deze toetsen eigenlijk wel valide? Hoe weten we dat? Wordt er wel gemeten wat toetsmakers zeggen dat er gemeten wordt? Kun je, om een concreet voorbeeld te noemen, diep tekstbegrip meten met korte teksten in zowel de lvs-toets als de eindtoets? En zijn toetsen wel met elkaar te vergelijken?

In dit blog zal ik laten zien dat niet alleen scholen worstelen met toetsen. Dit geldt ook voor de onderwijsinspectie. Zij publiceren jaarlijks hun rapport De Staat van het Onderwijs en kraken daarin dit jaar een aantal harde noten over toetsen en de informatie die uit die toetsen, zoals de eindtoets voor het basisonderwijs, komt.

Lang leve de inspectie

Ik vind de inspectie een belangrijk instituut binnen het onderwijs. Ik ben blij dat er een instantie is die meekijkt, die een ondersteunende rol heeft bij de verbetering van het onderwijs en die tegelijkertijd ook een afgewogen oordeel durft uit te spreken over de kwaliteit ervan. Ik heb het nodige geleerd en opgestoken van contacten met de inspectie. De keren dat ik op het kantoor in Utrecht ben geweest heb ik altijd als inspirerend en leerzaam ervaren. Bij het schrijven van onze boeken hebben we regelmatig contact met een of meer inspecteurs gehad om te bespreken of wat we schreven over het toezichtkader of de taak van de school juist was. De inspectie is voor ons, ook bij het beoordelen van de kwaliteit van onze school, een goede partner. In een van hun publicaties beschrijven ze wat vier vragen kunnen zijn die je stelt om te onderzoeken wat de kwaliteit is van het onderwijs dat je verzorgt:

  • Doen we de goede dingen?
  • Doen we deze dingen goed?
  • Hoe weten we dat?
  • Wat vinden anderen hier van?

Vanuit dat perspectief lees ik ook jaarlijks De Staat van het Onderwijs; de vier vragen vormen voor mij een richtsnoer bij het lezen van het rapport. Doen wij als onderwijs de goede dingen? Doen we deze dingen goed? Hoe weten we dat? En wat vindt – in dit geval – de onderwijsinspectie hiervan?

In de rapporten die de laatste jaren zijn verschenen merk je dat de inspectie in toenemende mate het antwoord op een of meer van deze vragen schuldig moet blijven. Simpel gezegd weet ze niet of niet duidelijk genoeg wat nu de kwaliteit van ons onderwijs is. Kijk maar eens naar twee passages uit het rapport van dit jaar:

De passages laten zien dat de vier vragen die door de inspectie zijn geformuleerd en die wat mij betreft een fijne leidraad vormen bij het kijken naar en het beoordelen van onderwijs door henzelf niet of nauwelijks kunnen worden beantwoord. Dat is zorgelijk.

Wat is er aan de hand?

Het zou zo maar kunnen dat de problemen die wij op schoolniveau ervaren met toetsen en toetsing vergelijkbaar zijn met die van de inspectie. Neem als voorbeeld eens de eindtoets. Deze spreekt een oordeel uit over de referentieniveaus die de leerlingen behalen. Maar hoe betrouwbaar is dit oordeel? We weten dat landelijk gezien ruim 10% van de leerlingen in de brugklas van het vmbo op taalgebied onder referentieniveau 1F functioneren, terwijl bijna alle leerlingen eind groep 8 op of boven 1F zitten. Hoe kan dat? Wat verklaart het verschil? En wat nu als een leerling volgens de eindtoets op 2F functioneert, hoe betrouwbaar is dat? En kun je eigenlijk wel met behulp van een toets bestaande uit louter meerkeuzevragen bepalen welk niveau een leerling behaalt? Wij zijn vorig schooljaar van eindtoets gewisseld. We hebben dat beschreven in een blog dat in Didactief is gepubliceerd. Toen we het schreven, vroegen we ons af of de eindtoetsen wel met elkaar vergelijkbaar zijn. De inspectie zegt in hun rapport van niet. De onzekerheid die wij als school ervaren als het gaat om de referentieniveaus ervaart de inspectie ook. De zin waarin staat dat het vergelijken van de eindtoetsen tot nu toe niet is gelukt, vertelt mij dat ze met de handen in het haar zitten. Het antwoord op de vraag ‘Hoe weten we nu of we de goede dingen goed doen’ kunnen ze niet beantwoorden.

Een eenvoudige oplossing?

We zitten in het basisonderwijs met een toetsinstrumentarium dat op diverse onderdelen tekortschiet. Dat merken niet alleen de scholen die ermee werken, maar dit constateert de inspectie ook. Is daar iets aan te doen? Misschien wel.

In het basisonderwijs hebben we diverse verplichtingen. Twee voorbeelden hiervan zijn het volgen van de leerlingen middels een leerlingvolgsysteem en de verplichte eindtoets. De overheid legt ons op om gedurende de schoolcarrière van een leerling en aan het eind ervan vast te stellen wat de ontwikkeling van deze leerling is. Daar hangt niet alleen veel vanaf voor de leerling (denk maar aan schooladvies en vervolgopleiding) maar ook voor de scholen. Ik vind het lastig dat de overheid de belangrijke taak om deze toetsen te ontwikkelen overlaat aan marktpartijen. Aanbieders van toetsen van het leerlingvolgsysteem concurreren met elkaar om marktaandeel en daarmee om omzet en winst. Ze dingen naar de gunst van de gebruiker en laten wellicht hun oor hangen naar die gebruiker. Een van de oorzaken van korte teksten in de lvs-toetsen is de roep van leraren om korte toetsen met niet te lange teksten. Ik zou denken dat wanneer je als overheid scholen verplicht om leerlingen te toetsen, dat je dan zorgt voor valide en betrouwbare toetsen; toetsen waarbij je niet stuurt op marktaandeel, maar op kwaliteit. Ik zou dat dan ook niet aan de markt overlaten, maar dat zelf ter hand nemen. Er zijn in Nederland tal van experts op het gebied van taal en rekenen die samen met toetsexperts goede toetsen zouden kunnen ontwikkelen in opdracht van de overheid. Deze groep van experts zou onafhankelijk te werk kunnen gaan en zich richten op de vertaling van kern-, tussendoelen en referentieniveaus in toetsen. Laten we zeggen toetsen die je afneemt in de groep 4, 6 en (als eindtoets) 8. Dit zijn toetsen die gratis ter beschikking worden gesteld en scholen inzicht biedt in de ontwikkeling van hun leerlingen gekoppeld (vanaf groep 6) aan de referentieniveaus. Dit alles lijkt mij betrekkelijk eenvoudig te organiseren.

Als we in het onderwijs zicht en grip willen krijgen op de vier fundamentele vragen van de inspectie moeten we af van de huidige toetssystemen. Eerst en vooral moet de markt buitenspel worden gezet en moet het ontwikkelen van goede en betrouwbare toetsen gezien worden als een taak waarbij geldelijk gewin geen rol mag spelen. Zolang dat niet is geregeld zouden we moeten weigeren toetsen af te nemen. Het zal het zicht van de inspectie op de kwaliteit van het onderwijs niet veranderen. Geen data is niet veel anders dan onbruikbare data.

Het spanningsveld tussen tekstlengte en marktaandeel

Gesprek op school

In mijn vorige blogbericht uitte ik mijn verbazing over het feit dat Cito in een reclamefolder voor hun nieuwe leerlingvolgsysteem Leerling in Beeld als pluspunt van hun toetsen begrijpend lezen ‘kortere teksten’ noemde. Het gebruik van korte teksten staat haaks op wat je leest over begrijpend lezen en het belang om met kinderen langere, rijke en complexe teksten te lezen.

Naar aanleiding van dat blogbericht vond er deze week (14 juli 2022) een gesprek plaats met een delegatie van Cito. Het gesprek voerde ik niet alleen; meerdere collega’s hadden zich hierbij aangesloten. Een enkeling luisterde, anderen deelden hun visie op begrijpend lezen en stelden vragen. Het was een interessant gesprek waarin veel is besproken en uitgewisseld. Ik zal hieronder een aantal gespreksonderwerpen toelichten. Deze lopen in elkaar over, omdat ze met elkaar verbonden zijn.

A meeting of the minds…

In antwoord op een van de vragen die we stelden over de keuze voor kortere teksten in Leerling in Beeld kwam naar voren dat Cito meent dat je de leesvaardigheid gerust kunt meten met behulp van korte teksten. In september verschijnt een artikel in Didactief over de eindtoets en het meten van de referentieniveaus voor taal. In dat artikel komt Roel van Steensel aan het woord, die bedenkingen heeft bij die claim. Als je zijn laatste publicatie erop naslaat, dan wordt daarin duidelijk gemaakt dat je in de klas moet werken met teksten die een sterke structuur en samenhang hebben. Het lijkt mij vanzelfsprekend en wenselijk dat, wanneer je dit doet, de toetsen hierbij aansluiten. Dat is dus niet het geval.

Pirls

Nu ja, er zijn uitzonderingen. Neem bijvoorbeeld Pirls. Dat is een internationaal vergelijkend onderzoek naar de leesvaardigheid van leerlingen in het primair onderwijs. In Nederland wordt deze afgenomen in groep 6. Hieronder staat een passage uit een van de verhalen afgebeeld die de kinderen moeten lezen. Het verhaal heet ‘Bloemen op het dak’ en heeft een lengte van ongeveer vier pagina’s.

Passage uit ‘Bloemen op het dak’

De tekst gaat over een oma die op advies van de dokter haar boerderij verlaat en in de stad in een flat gaat wonen. Daar moet ze flink aan wennen. Ze mist haar dieren en probeert haar woning een meer natuurlijke uitstraling te geven. Zo legt ze gras op het dak en haalt ze haar kippen op.

Over de tekst maken de leerlingen een aantal vragen. Daar zijn meerkeuzevragen bij, maar ook open vragen. Hieronder heb ik voorbeeld van een open vraag opgenomen.

Je ziet aan de vraagstelling dat de leerlingen meerdere stukken van de tekst met elkaar moeten verbinden. Interessant aan deze vraag is verder dat leerlingen moeten aangeven wat de ontwikkeling is die de verteller doormaakt. In verhalen maken de hoofdpersonen een ontwikkeling door en het is interessant om te zien of lezers dit uit de tekst kunnen halen. Ik houd staande dat je zulke vragen, die dieper tekstbegrip en naar ik meen zelfs literaire competentie meten, niet kunt stellen bij korte teksten.

Daar denkt men bij Cito dus anders over. In het gesprek werd meermaals benadrukt dat je met korte teksten gerust uit de voeten kunt. Ik heb moeite met dat argument. Naar mijn idee is er een verdedigingslinie opgetrokken die moet verbloemen wat het werkelijke probleem is. In het gesprek werd namelijk gezegd dat scholen weinig tijd aan toetsen willen besteden. Ook geven leraren in panels aan dat ze de teksten die nu worden gebruikt in de 3.0-versie te lang vinden. Dat laatste wist ik al uit een eerder gesprek dat mijn collega Heleen Buhrs met Cito voerde. Het lijkt er op dat wie betaalt bepaalt.

Weeffout

De invloed van scholen op de inhoud van de toetsen komt door een weeffout in het systeem. Het zorgt ervoor dat het toetsaanbieders als Cito stimuleert om met korte teksten in hun toetsen begrijpend lezen te komen. Ik zal proberen dat zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. In het basisonderwijs is een leerlingvolgsysteem verplicht. Scholen moeten de ontwikkeling van hun leerlingen volgen en in kaart brengen. Om aan die wettelijke opdracht te voldoen schaffen scholen toetsen aan die in zo’n leerlingvolgsysteem gebruikt kunnen worden. Er zijn meerdere aanbieders die onderling met elkaar concurreren voor een zo groot mogelijk deel van de taart. Aanbieders van leerlingvolgsystemen en bijbehorende toetsen zijn Cito, IEP, Diataal en Boom. Het is voor deze aanbieders dus zaak om een product te maken dat aantrekkelijk is voor scholen en aansluit bij hun wensen. Als je luistert naar de leraren en directeuren in het Nederlandse onderwijs – en die geven aan dat ze de teksten in de toetsen te lang vinden – dan ben je vanuit commercieel oogpunt geneigd hier rekening mee te houden.

Met dat commerciële oogpunt hebben we het probleem te pakken. Je zou mogen verwachten dat wanneer de overheid vindt dat scholen hun leerlingen moeten volgen, zij voor de instrumenten zorgen om dit te doen en dat deze instrumenten aansluiten bij wat we weten over goed onderwijs en hoe we dit moeten toetsen. We klagen in het onderwijs terecht over marktwerking als onderwijsadvies- en uitzendbureaus diensten en leraren aanbieden tegen exorbitante bedragen, maar we hebben minder oog voor de invloed die het denken in marktaandeel en rendement heeft voor de toetsen die we onze leerlingen voorleggen. Die invloed is minstens zo fnuikend voor de kwaliteit van het onderwijs.

De toetsen van Pirls namelijk zijn niet gemaakt vanuit een commercieel perspectief. Die onderzoeken wat leerlingen kunnen, hanteert hierbij een absolute norm (net als Pisa) en laat al jaren zien dat Nederlandse leerlingen aardig bedreven zijn in het beantwoorden van vragen op letterlijk tekstniveau. Als het om dieper tekstbegrip gaat is Nederland in de internationale vergelijkingen een grijze muis. En wat je op 10-jarige leeftijd ziet, zie je versterkt en vergroot terug als de leerlingen 15 jaar zijn en klaarzitten om mee te doen aan het Pisa-onderzoek: veel leerlingen zijn slecht in begrijpend lezen. Mijn stelling op basis van de Pirls-uitslagen van de afgelopen jaren is dat de Nederlandse leescrisis dieper zit dan we denken.

Wederzijdse versterking

Een andere interessante opmerking tijdens het gesprek was dat Cito bij het maken van toetsen en het bepalen van de lengte van de teksten kijkt naar de methodes die in het onderwijs worden gebruikt. Die methodes zijn in de loop der jaren ernstig verschraald. Dat geldt niet alleen voor de methodes voor de zaakvakken; ook de teksten die in de taalmethode Staal van Malmberg worden aangeboden zijn niet bepaald rijk te noemen. Als ik in het land iets vertel over leesonderwijs dan laat ik onderstaande foto zien waarin het verschil tussen zaakvakteksten aan het eind van de vorige eeuw en teksten van nu goed te zien is. In 1985 lazen leerlingen in groep 7 teksten boven 2F-niveau; tegenwoordig geven we les op 1F-niveau.

Bron: Tijdschrift Taal 2020 Jaargang 11, nr 17

De invloed van toetsaanbieders is groot. Dat vinden ze zelf ongemakkelijk om te horen, maar ze weten goed dat de toetsen die zij maken door leraren worden gebruikt om het onderwijs in te richten en af te stemmen. Dit wordt ‘constructive alignment’ genoemd.

Een gratis volgsysteem

De toets is het doel en bepaalt de richting en inrichting van het onderwijs. Dat is met een toets als die van Pirls niet zo’n probleem. Daarin wordt de lat hoog gelegd. Er worden langere teksten gelezen en diepgravende vragen gesteld. Als dat de norm zou zijn, zou ik blij zijn. Maar dat is niet de norm. De norm in het Nederlandse onderwijs is een race naar kortere teksten in steeds kortere toetsen. En daar passen scholen met liefde hun onderwijs op aan. Om vervolgens weer te klagen over de lengte van de teksten en de lengte van die toetsen.

We kunnen dat repareren als we beginnen met het commercieel belang uit de toetsen te halen. Scholen zouden een gratis volgsysteem aangeboden moeten krijgen waarin toetsen zitten die aan de internationale standaard voldoen en voor de leerlingen en de scholen de lat hoog legt. Het moeten toetsen zijn die jaarlijks worden vervangen. Er kan dan niet voor worden geoefend en bijlesbureaus kunnen stoppen met het oefenen van de goede antwoorden.

Een medewerker van de PO-raad luisterde op afstand mee naar ons gesprek. Het zou goed zijn als deze organisatie, samen met bonden en collectieven, dit commerciële element uit een belangrijk aspect van het basisonderwijs weet te halen en ervoor weet te zorgen dat we toetsen hebben die aansluiten bij de kennis en inzichten over effectief onderwijs die nota bene mede door de PO-raad worden verspreid.

Onze slagkracht als schoolteam is niet zo groot. Wij hebben samen een kleine school en maken naar wij denken fijn en goed onderwijs. We zijn blij dat Cito met ons in gesprek wilde en waarderen hun openheid. Die is bij andere toetsaanbieders namelijk ver te zoeken. Maar of het iets gaat uitmaken? Ik ben pessimistisch.

Kort, korter, kortst

Kortere teksten

Een van de trends in het basisonderwijs is dat de teksten die kinderen lezen steeds korter worden. Dat kun je terugzien in de taalboeken en in de lesboeken voor de zaakvakken, maar ook in de toetsen van het leerlingvolgsysteem die kinderen zo’n twee keer per jaar maken. Neem nu Cito, een grote speler op het gebied van toetsen. Ik werk ruim een kwart eeuw in het onderwijs en heb in deze toetsen de teksten zien verschralen. De lengte van de teksten die in de huidige toetsen voor begrijpend lezen zitten (versie 3.0) zijn in vergelijking met de eerste generatie toetsen zeer kort. Maar het kan blijkbaar nog korter. In een ronkende folder, waarin de Arnhemse toetsfabriek een nieuw leerlingvolgsysteem aankondigde is de eerst belofte bij de toetsen begrijpend lezen: ‘Kortere teksten.’

Tegenover deze trend van het gebruik van kortere teksten in toetsen en schoolboeken is een beweging gaande van leraren die langere teksten en zelfs hele boeken met hun leerlingen lezen. Dit doen ze niet zozeer uit een hang naar nostalgie, maar omdat uit een omvangrijke hoeveelheid onderzoek blijkt dat het gebruik van langere, rijke teksten in de klas goed is voor de brede ontwikkeling van de leerling en daarnaast het leesgrip bevordert.

In dit blog ga ik op zoek naar de vraag hoe om te gaan met de ‘kortere teksten’ van Cito in hun leerlingvolgsysteemtoetsen in relatie tot het lezen van langere teksten in de klas. Daartoe zal ik eerst die glanzende folder van Cito bespreken en daarna kijken naar de ontwikkelingen in het leesonderwijs. Die ontwikkelingen zal ik koppelen aan twee instanties die een belangrijEke rol spelen in het basisonderwijs, namelijk de onderwijsinspectie en de PO-raad.

Een breed scala aan toetsen

‘Fijn op eigen niveau’ aldus Marlies, ib’er op een basisschool in Rijkswijk, over het nieuwe leerlingvolgsysteem van Cito. Het geheel heeft de naam ‘Leerling in beeld’ meegekregen en komt in de plaats van LVS 3.0 en het computerprogramma LOVS. Behalve toetsen voor begrijpend lezen biedt Cito scholen de mogelijkheid om toetsen af te nemen voor taalverzorging, rekenen-wiskunde, spelling, spelling van werkwoorden, woordenschat, avi, dmt en zelfs Engels. Maar daar eindigt het niet mee. Je kunt als scholen ‘verdiepen’ met gesprekken over leesbeleving en verder kunnen de sociaal-emotionele ontwikkeling en de executieve functies van leerlingen worden gemonitord.

Cito is een grote speler in de toetswereld. Er zijn overigens twee ‘Cito’s’ en het is goed deze twee uit elkaar te houden. Er is de stichting, die onder andere de examens in het voortgezet onderwijs en de eindtoets in het basisonderwijs maakt. Daar gaat vanuit de wet SLOA een flinke bom duiten heen, ruim 30 miljoen per jaar. De stichting doet naast het ontwikkelen van toetsen en examens nog meer:

“Binnen de divisie OK&I doen we toegepast wetenschappelijk onderzoek naar onderwijskundig meten. Opgedane kennis delen we met geïnteresseerden, bijvoorbeeld in de vorm van wetenschappelijke publicaties, artikelen, onderzoeksrapporten en software. OK&I werkt intensief samen op het snijvlak van wetenschap (universiteiten, onderzoeksinstellingen) en praktijk (toetsuitgevers, onderwijsondersteunende instellingen en scholen).”

[Over de eindtoets en begrijpend lezen is op de website van Didactiek een opiniestuk verschenen van Eva Naaijkens en mij. Over de eindtoets valt veel te zeggen, maar dat laat ik in deze blog buiten beschouwing; ik richt me op de commerciële tak van Cito.]

Naast de stichting Cito is er een bv. Deze tak verkoopt het nieuwe leerlingvolgsysteem wat ik hierboven kort beschreef. Simpel gezegd is de eindtoets die de stichting maakt gratis voor scholen, terwijl voor het leerlingvolgsysteem betaald moet worden. Je hoeft dan ook niet het leerlingvolgsysteem van Cito te hebben om hun eindtoets af te nemen. En andersom. 

In de folder staat een aantal voorbeelden van teksten die in de toetsen voor begrijpend lezen worden gebruikt. De teksten, hoewel voorbeelden, zijn inderdaad kort. Verder valt me op dat er geen verbindingswoorden worden gebruikt en dat de zinnen kort zijn. Bovendien beginnen die zinnen telkens op een nieuwe regel. Zo schrijft Cito: ‘Het liefst eet de egel zachte dieren. Zoals wormen, rupsen en slakken.’ Ik zou deze zinnen aan elkaar hebben geschreven met een komma en zeker niet op twee afzonderlijke regels hebben geplaatst.

Zinnen telkens op een nieuwe regel beginnen is een Nederlandse ziekte. Als je het Engelstalige boek ‘Tom’s Sausage Lion’ van Michael Morpurgo naast de Nederlandse vertaling getiteld ‘Een leeuw bij de achterdeur’ legt, dan zul je zien dat in de Engelse editie de tekst bestaat uit alinea’s, terwijl in de Nederlandse editie elke zin op een nieuwe regel begint. Bijkomend verschil is dat de Nederlandse zinnen kort zijn en niet of nauwelijks samengesteld. Laten we dat voor het gemak even de AVI-ziekte noemen.

Ook bij recente Nederlandse boeken voor jonge lezers valt me dit op. Sla de nieuwe serie ‘Game Helden’ van Marcel van Driel maar eens open, daar zie je precies hetzelfde. Elke zin krijgt een eigen regel toegewezen. Toen ik Van Driel eens vroeg waarom dit was, antwoordde hij dat zijn uitgever dit wilde. Wie een beetje op de hoogte is van leesonderwijs, weet dat die korte, losse zinnen niet verstandig zijn. Het gebruik van samengestelde zinnen met verbindingswoorden is bevorderlijk voor het begrip en zorgt voor samenhang; korte zinnen zijn de dood voor het begrip. Dat zal ik hieronder laten zien in het gedeelte over inzichten over effectief leesonderwijs.

Inzichten in effectief leesonderwijs

Er zijn twee instanties die ik in dit deel van mijn blog wil noemen, namelijk de onderwijsinspectie en de PO-raad. Zij hebben zich de afgelopen periode nadrukkelijk beziggehouden met effectief leesonderwijs.

Laat ik beginnen met de onderwijsinspectie. Welnu, zij hebben recent een PPON gehouden over begrijpend lezen. PPON staat voor periodieke peiling van het onderwijsniveau. De beste manier om dit niveau te peilen is door in klassen en scholen te kijken, lessen te observeren, data te bekijken en gesprekken te voeren. Corona zorgde voor een kink in de kabel en dus is de peiling minder omvangrijk dan in andere jaren. Het is niet anders. Wat de inspectie altijd doet voordat ze het onderzoek gaat of laat uitvoeren, is het vragen van een literatuuronderzoek. Voor deze PPON ligt er een kloeke literatuurstudie die is uitgevoerd Houtveen, Van Steensel en De la Rie. Zij beschrijven negen kernelementen voor goed onderwijs in begrijpend lezen. Een daarvan luidt: Zorg voor verschillende typen geïntegreerde teksten en besteed aandacht aan tekststructuur. In het hoofdstuk dat aan dit aspect wordt besteed, staat onder meer het volgende te lezen:

“Uit verschillende onderzoeken (zie voor een overzichtstudie: Bos-Aanen, Sanders & Lentz, 2001) blijkt dat het lezers minder moeite kost een coherente tekstrepresentatie op te bouwen wanneer zij geïntegreerde teksten lezen. Er is sprake van een geïntegreerde tekst, wanneer een tekst integratiebevorderende kenmerken bevat die ondersteuning geven bij de beslissing hoe verschillende informatie-eenheden aan elkaar gerelateerd moeten worden. Tot de integratiebevorderende kenmerken behoren de aanwezigheid van structuursignalen (connectieven). De meest belangrijke zijn de connectieven die verwijzen naar causale relaties (omdat, want, doordat, dus), additieve relaties (en, toen, vervolgens) en tegenstellingen (maar, daarentegen). Een ander belangrijk structuursignaal is de aanwezigheid van een expliciete hoofdgedachte in de titel en/of de alinea’s van een tekst. Ook werkt het integratiebevorderend wanneer zinnen in de tekst als een geïntegreerd geheel gepresenteerd worden door zinnen over de regel heen te laten lopen (Land, Sanders & Van den Bergh, 2008). Geïntegreerde teksten worden gekenmerkt door een samenhangende behandeling van aspecten van het onderwerp binnen een elementaire verhaalstructuur. Met elementaire verhaalstructuur wordt bedoeld dat de schrijver uitdaging creëert, interesse opwekt en de lezer meeneemt op weg naar mogelijke antwoorden. Daarnaast worden geïntegreerde teksten gekenmerkt door een heldere alineastructuur. De alinea’s zijn opgebouwd vanuit één kernzin waarin de hoofdgedachte van de alinea wordt benoemd, met uitleg en voorbeelden.”

Zet deze passage eens naast de belofte van Cito om met kortere teksten te komen in hun toetsen voor begrijpend lezen.

De inspectie zal tijdens haar onderzoek naar het peil van het Nederlandse begrijpend leesonderwijs op zoek zijn gegaan naar tekstgebruik op scholen. Ze zullen wellicht om voorbeeldmateriaal hebben gevraagd en gekeken hebben of bovengenoemde elementen in de gehanteerde teksten aanwezig zijn. Zouden ze dat nu ook bij de leerlingvolgsysteemtoetsen van Cito hebben gedaan? En zo ja, gaan ze dan het gesprek aan met Cito over die korte teksten met weinig samenhang en structuur? Of telt in zo’n geval het inzicht van de experts niet?

De PO-raad

Een tweede instantie die ik in dit verband wil noemen is de PO-raad. Voor lezers die de PO-raad niet kennen, hier een citaat van hun website: “De PO-Raad is de sectorvereniging voor het primair onderwijs (PO). Als vereniging behartigen we de gemeenschappelijke belangen van de schoolorganisaties in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.”

Vanuit deze belangenbehartiging doet de raad mee aan diverse initiatieven. Een hiervan is de Kennistafel over effectief leesonderwijs, die geleid wordt door het NRO. Er is door leraren, opleiders en wetenschappers die deelnemen aan deze kennistafel een publicatie geschreven over hoe goed onderwijs in begrijpend lezen er uit zou kunnen zien. Het zal niet verbazen dat in deze publicatie wordt verwezen naar het hier boven genoemde literatuuronderzoek van Houtveen, Van Steensel en De la Rie. Interessant is dat de Kennistafel werkt vanuit een urgentiebesef. Willen we de kwaliteit van het leesonderwijs verbeteren en betere lezers opleiden, dan moeten we daar in de hele keten werk van maken en moet iedereen zijn of haar rol pakken, aldus de leden van de Kennistafel. Tijd voor actie dus. Dat ziet er schematisch zo uit:

Op drie niveaus wordt ‘ontwikkelingen monitoren’ genoemd. Maar wat nu als je die monitort met een instrument dat haaks staat op je idee over goed leesonderwijs? Als de teksten die worden gebruikt qua omvang, inhoud en samenhang niet meer zijn dan een snipper van de teksten die leraren gebruiken in de klas, wat monitor je dan?

Verkeerde expertise

Cito heeft een toetsinstrument voor begrijpend lezen waar ik twijfels bij heb. De teksten in hun 3.0-versie zijn kort en de garantie van nog ‘kortere teksten’ vind ik mede vanuit inzichten uit onderzoek en ervaringen in de klas, angstaanjagend. Dat Cito met ‘kortere teksten’ komt valt overigens wel te verklaren. Enkele jaren geleden belde mijn collega Heleen Buhrs met Cito. Dat gesprek stond op de speaker en ik luisterde mee. Op de vraag waarom de teksten in de toetsen begrijpend lezen zo kort zijn, kwam als antwoord dat dit een wens van leraren is. Ik vond dat verbluffend. Niet wetenschappers werden als experts gebruikt om te kijken naar teksten, tekstlengte en samenhang, maar leraren die, naar ik veronderstel, niet op de hoogte zijn van bovengenoemde publicaties, maar ook niets hebben gelezen van Wolf en Lemov over leesonderwijs.

We hebben om de ontwikkeling van leerlingen op het gebied van begrijpend lezen te monitoren goede toetsen nodig. Dit moeten toetsen zijn die aansluiten bij de aanpak die het onderwijs nodig heeft om van onze leerlingen goede begrijpend lezers te maken. De toetsen moeten dus aansluiten bij de effectieve aanpakken die uit onderzoek komen en die door scholen en leraren worden toegepast in de praktijk. Daarom verwacht en hoop ik dat instanties als de onderwijsinspectie en de PO-raad vanuit hun verantwoordelijkheid en hun belang in goed onderwijs het gesprek met Cito aangaan over de toetsen van het leerlingvolgsysteem. Als dit niet gebeurt ontstaat er de tendens in het onderwijs om de lespraktijk aan te passen aan de toetsen van het lvs. Eenvoudig gezegd: Als Cito korte teksten gebruikt, dan kunnen leraren dat in de lessen ook doen, dat sluit namelijk fijn aan. Iedereen die weleens een methode voor de zaakvakken of taal openslaat, weet dat de teksten in deze boeken de afgelopen jaren flink zijn gekrompen. Als deze trend zich voortzet, zal dat voor toekomstige leerlingen fnuikend zijn.

Eigenlijk zouden toetsen voor begrijpend lezen met zulke korte teksten geen plek mogen hebben in het onderwijs. Deze toetsen zullen scholen en leraren nooit stimuleren om de leesvaardigheid te verbeteren. Als we het leesonderwijs willen verbeteren, dan moeten we aan de slag met rijke teksten en een kansrijke didactiek en zou het afnemen van deze toetsen geweigerd moeten worden. Ik snap wel dat de onderwijsinspectie noch de PO-raad zal oproepen om deze toetsen niet af te nemen. Ik ken maar weinig mensen op een vooraanstaande positie in het onderwijs die het lef hebben om zoiets te zeggen. Er zal waarschijnlijk eindeloos over worden gepraat, net zolang tot iedereen de reden om met elkaar in gesprek te gaan is vergeten.

Het zal daarom van schoolleiders en leraren moeten komen. Die moeten, als ze staan voor goed leesonderwijs en belang hechten aan een toets met langere teksten, dit lvs weigeren. En nu we toch kritisch zijn op toetsen, mogen we als beroepsgroep ook de vraag stellen of je met behulp van meerkeuzevragen überhaupt wel kunt vaststellen of leerlingen de referentieniveaus halen.

Kunnen onze beroepsgroepen dat? Hebben ze zo’n slagkracht? Hebben ze het lef om nee te zeggen tegen een gemankeerde toets? Wat zou ik nu graag deze zin opschrijven zonder dat ik er een druppeltje ironie aan heb toegevoegd: Gelukkig hebben zowel schoolleiders als leraren een sterke beroepsgroep. Maar ik weet wel beter. Bij de verenigde leraren en schoolleiders moet ik altijd denken aan een regel uit het gedicht ‘Insomnia’ van J.C. Bloem: Hoe onmachtig klinkt het schriel ‘te wapen’.

Waarschijnlijk zullen dus eindeloos veel basisscholen in Nederland aan de slag gaan met een toets voor begrijpend lezen die schraal van inhoud is en leerlingen niveaus en kwaliteiten toeschrijft op basis van korte teksten. Op basis van kortere teksten. Op basis van kortste teksten.

Mand!

Kruimels

In 2008 promoveerde Theo Witte op onderzoek naar de literaire ontwikkeling van leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo. Witte beschrijft in zijn proefschrift zes niveaus van literaire competentie: belevend, herkennend, reflecterend, interpreterend, letterkundig en academisch. Deze niveaus zijn hiërarchisch. Idealiter zou een leerling die met een vwo-diploma de middelbare school verlaat op academisch niveau lezen. Daar horen boeken bij als ‘Op weg naar het einde’ van Reve (een van mijn lievelingsboeken) en ‘Grand Hotel Europa’ van Pfeijffer.

Er is bij deze indeling in leesniveaus een website gemaakt. Op de site staat een vragenlijst. Als je die invult, krijg je een indicatie van je leesniveau. Zo eens per jaar vul ik de vragen in en telkens komt er hetzelfde uit, namelijk leesniveau 2. Blijkbaar ben ik een herkennende lezer. De website omschrijft mijn leesvoorkeur als volgt: “Jeugdliteratuur spreekt je zeker nog aan, maar boeken met volwassenen in de hoofdrol vind je ook prima. Belangrijk is dan wel dat je je goed met de hoofdpersoon kunt identificeren. Ook mag het boek niet al te verwarrend zijn.” Boeken die me worden voorgelegd om te lezen zijn bijvoorbeeld ‘De renner’ van Krabbé en ‘Judas’ van Holleeder. Ik moet, wil ik me uiteindelijk bij de elite van het lezen scharen, nog flinke stappen maken. Dat zal een pittige klus zijn, waar ik nogal tegen opzie. Welnu, “Batüwü Griekgriek” dan maar.

In dit blog zal ik ingaan op de betekenis van de hiërarchische indeling van leesniveaus voor het basisonderwijs. Door van bovenaf terug te redeneren blijven er voor het basisonderwijs wat kruimels over. En die kruimels worden vervolgens het doel van het onderwijs. Daar is niemand mee geholpen, vooral de leerling niet.

Want wat je ziet bij de vertaling van deze zes niveaus naar concreet onderwijs, onder meer door SLO, is dat ze deze zes niveaus langs de verschillende onderwijstypen hebben gelegd. De hoogste niveaus horen bij havo en vwo, voor vmbo ligt de lat lager en aan het basisonderwijs is het eerste niveau, dat van het belevend lezen, toegewezen. Dit niveau is uitgewerkt in kerndoelen en referentieniveaus. Hierover kun je lezen in publicaties van SLO maar ook in die van Stichting Lezen.

Laten we die kruimels eens nader bekijken. Het volgende staat er in de brochure van Stichting Lezen (2020) geschreven over het fundamentele niveau 1F, dat eigenlijk alle leerlingen zouden moeten behalen aan het eind van de basisschool:

Kan jeugdliteratuur belevend lezen.
• Teksten: De leeshouding van deze leerlingen kan variëren: van een zeker pragmatisme bijleerlingen die niet graag lezen tot de behoefte zich te ontspannen met een spannende, grappige, fantasierijke of dramatische tekst. Het lezen van fictie heeft voor deze leerlingen vooral een ontspannende functie. Belangrijk is dat zij het verhaal of gedicht kunnen (mee) beleven. De manier van lezen kan worden getypeerd als belevend lezen.

• Tekstkenmerken: De teksten zijn geschreven in eenvoudige, alledaagse taal en sluiten inhoudelijk nauw aan bij de belevingswereld van de leerlingen. De structuur is helder en eenvoudig en het tempo waarin de spannende of dramatische gebeurtenissen elkaar opvolgen is hoog.

• Begrijpen: Herkent basale structuurelementen, zoals wisselingen van tijd en plaats, rijm en versvorm. Kan gedichten en verhaalfragmenten, zoals begin, eind en climax, onderscheiden of samenvatten. Kan meeleven met een personage en uitleggen hoe een personage zich voelt.

• Interpreteren: Kan relaties leggen tussen de tekst en de werkelijkheid (associatief). Kan dramatische passages in de tekst aanwijzen. Herkent verschillende emoties in de tekst, zoals verdriet, boosheid en blijdschap.

• Evalueren/Reflecteren: Evalueert de tekst met emotieve argumenten, zoals spannend, meeslepend, grappig, ontroerend. Kan zijn sympathie of antipathie voor bepaalde personages verwoorden en toelichten. Kan met medeleerlingen leeservaringen uitwisselen. Kan aangeven in welke fictievormen hij geïnteresseerd is. Kan bij deze taken literaire begrippen toepassen, zoals fictie, gedicht, liedje en rijm.

Dit is wat we na acht jaar basisonderwijs voor onze leerlingen voor elkaar gebokst moeten hebben. De lat ligt zo laag, dat je er bijna over struikelt. Als je nu een belevende lezer bent en je maakt de stap naar de onderbouw van het vo, dan liggen er in de bibliotheek boeken voor je klaar die je met gemak op de basisschool had kunnen lezen. Denk aan ‘Briefjes voor Pelle’ van Slegers en ‘Alaska’ van Woltz.

Kijk, ik heb weinig met zo’n indeling en de uitwerking ervan in doelen en richtlijnen. Wie het onderwijs kent, weet dat zulke lage, algemene doelen hét doel van het onderwijs worden. Je kunt de klok erop gelijk zetten dat er mensen rond het onderwijs zijn die op zoek gaan naar manieren om dit niveau te toetsen dan wel te bepalen. Ik zal daarvan een voorbeeld geven. Ik heb veel waardering voor het promotieonderzoek van Gertrud Cornelissen naar literaire gesprekken. Wij passen haar methodiek, ontwikkeld voor de groepen 7 en 8 van de basisschool, toe vanaf groep 3. Leerlingen lezen samen boeken en praten hierover. Dat is een prachtige aanpak, die zorgt voor toename van het leesplezier en ook hun literaire competenties ontwikkelt. Dat laatste merk je als leraar als je bij de gesprekken van de leerlingen gaat zitten en naar ze luistert en je weet het uit hun schriftelijke reacties op de gelezen boeken. Opvallend hierbij is overigens dat veel van mijn leerlingen eind groep 8 een samenleesboek als meest favoriete boek noemen. Samen een boek lezen en erover praten met elkaar heeft een positief effect op de waardering van een boek.

Ik heb minder waardering voor de poging van Cornelissen om de literaire competentie van leerlingen daadwerkelijk te meten. Dat wordt al snel een lastig spel met interpretaties van uitingen van leerlingen. Cornelissen deelt de literaire competentie van leerlingen in vier dimensies in: beleving, interpretatie, beoordeling en narratief begrip. Aan deze vier dimensies koppelt ze vervolgens drie niveaus: uiting zonder argumentatie, uiting met argumentatie binnen het boek, argumentatie met uiting buiten het boek. En die zou je als leraar kunnen vaststellen, door de reacties van de leerlingen te horen of door deze te laten opschrijven en vervolgens te inventariseren en rubriceren.

Ik zou daar niet aan beginnen, eerlijk gezegd. De ellende is niet alleen het indelen in niveaus, maar wat mij betreft ook het meten en waarderen van die niveaus. Alsof je als lezer hordes moet nemen of stempelposten moet passeren. Het literatuuronderwijs dreigt zo een mechanisch geheel te worden. En daar zou ik bij zo’n belangrijke kunstuiting verre van blijven. Cornelissen weet dat zelf wellicht ook, want in een artikel over het meten van literaire competenties sluit ze af met een citaat van een leraar van de basisschool, die over literaire gesprekken opmerkt: “Het lezen van een boek werkte goed voor de groepsvorming, omdat je samen over een boek kunt praten. De methode (..) heb ik een paar maanden opzijgelegd. Dit had geen negatief resultaat op de DMT, de niveauwaarde van de groep was juist gestegen.” Goed onderwijs geven, kinderen actief betrekken bij het lezen van boeken en het maken van ‘leeskilometers’ werpt eenvoudige vruchten af, wat je ook van de DMT vindt.

Wat je bij de referentieniveaus voor taal ziet gebeuren, los van de vraag of je die wel zo eenvoudig en eenduidig kunt vaststellen, is dat ze het onderwijs verkavelen en tot losstaande onderdelen met aparte doelen maken. Daar moeten we verre van blijven. Het zou al heel wat zijn als leraren op hun scholen in een doorgaande lijn ontzettend veel met de kinderen (voor)lezen. Dat deze leraren laten zien hoe belangrijk literatuur voor ons als mensen is en dat je van boeken kunt leren en genieten. Een leraar die een geweldig boek voorleest en de kinderen daarmee in de ban houdt, doet meer voor de literaire ontwikkeling van de kinderen dan een leraar die met een meetinstrument probeert de literaire competentie van haar leerlingen te meten.

Het komt er dus op aan, veel met kinderen te lezen. En daarbij hoef je je als leraar niet te beperken tot de boeken die bij het eenvoudigste niveau horen. Je mag en kunt gerust het diepe in. Leerlingen in de bovenbouw van de basisschool, zo leert mijn ervaring, kunnen prima uit de voeten met verhalen van Maarten ’t Hart en Roald Dahl. Zelfs Ambrose Bierce kunnen ze lezen en waarderen. Het begint ermee dat je als leraar over die lat van het belevend lezen heenstapt en met de leerlingen de wondere en fascinerende wereld van de literatuur betreedt. Ben je zelf geen groots lezer, dan is het vast geruststellend als je weet dat je leerlingen graag met je optrekken.

Terug naar de basis

Dit is een blogbericht zonder inleiding. Ik heb een week lang geprobeerd iets te bedenken dat samenbrengt wat hieronder staat. Dat is niet gelukt. Als je toch samenhang zoekt, kun je misschien nog het beste denken aan het Nederlandse onderwijs als een stapeltoren die op instorten staat. Het is wachten op de speler die de steen pakt die het lot bezegelt van het wrakke bouwwerk. Maar eerlijk gezegd weet ik niet of die vergelijking deugt en maakt het me ook niet zoveel uit.

Ik trek met enige regelmaat met mijn boekenbonanza door het land en spreek dan met leraren over leesonderwijs. Dan bespreken we ook weleens andere zaken die ons vak betreffen. Wat je dan regelmatig hoort is dat leerlingen die naar groep 3 gaan niet hebben geleerd om tot tien te tellen. Of dat ze geen idee hebben wat 7 representeert. Of dat ze geen letters kennen en dat hun fonemisch bewustzijn onvoldoende is ontwikkeld. De ellende is te voorspellen. ‘Ik heb een klas met zeven TOS-ers.’ ‘Ik heb vijf dyslecten.’

Ja, ik maak aantekeningen van die gesprekken.

Je moet leraren eens vragen naar de kwaliteit van hun schoolleider. Een van mijn favoriete beelden uit de wereldliteratuur is de beschrijving van Dante van het voorportaal van de hel, dat tussengebied voor de twijfelaars. Mensen drentelen eindeloos achter banieren aan – wapperen met elke onderwijswind mee zogezegd– en worden belaagd door horzels. Leraren formuleren het anders, maar niet zo heel veel anders. Het tekort aan goede schoolleiders is kwalijker dan het lerarentekort. Het eerste veroorzaakt het tweede; andersom is maar de vraag. Mijn ervaring is overigens dat bestuurders daar niet graag over praten.  

Maak jij lijstjes? Ik wel. Een lijstje dat snel groeit is een lijst met namen van scholen waar leerlingen vanaf groep 3 in rekenniveaugroepen worden geplaatst. Als je in groep 1 en 2 weinig tot geen rekenles hebt gehad, als je de getallen tot 20 niet hebt geleerd, als je niet eenvoudige sommetjes kunt uitrekenen, als je vijfstructuur niet kent, als je niet hebt leren tellen met sprongen van twee, als je begrippen als groter, kleiner, meer, minder, erbij, eraf, etc. niet hebt geleerd, dan is vanaf dat moment je lot bezegeld. Dat de school de referentieniveaus voor rekenen niet haalt, zal me eerlijk gezegd worst wezen. De leerlingen, daar gaat het me om.

Ouders trekken als nomaden door mijn stad om op basisscholen onderdak te zoeken voor hun kinderen. De keuze is reuze en toch zijn de plekken beperkt. Ze stellen graag vragen. Zoals: ‘Wat is jullie visie op onderwijs?’ Goede vraag, lijkt me. Er zijn scholen – de namen genoteerd! – waar het antwoord klinkt dat ze die niet hebben en dat elke leraar een eigen visie heeft en ook mag hebben. Dat is wel zo fris, vindt u niet? Ik verzin het niet. In acht jaar van ogo via ego en dalton-achtig onderwijs naar frontaal klassikaal gecombineerd met leerstijlen.

Dit doet me denken aan die school waar ze, omdat ze er onderling niet uitkwamen, besloten te werken met twee taalmethodes. Eigen methode eerst! Alles kan. Leve de schoolleider met de ruggengraat van een tuinslang.

Meest gehoorde opmerking in het Nederlandse onderwijs: ‘Onze kinderen kunnen dit niet.’

Op de Amsterdamse pabo’s word je tijdens je studie niet verplicht om kinderboeken te lezen. Hoe lokken ze hun studenten eigenlijk? Met de leus ‘Hier begint de ontlezing’?

In het Amsterdamse praktijkonderwijs zitten veel leerlingen die meertalig zijn. We hebben ze in het Nederlands verwaarloosd en in hun thuistaal niet aangesproken. Onderpresteerders die al in groep 3 in zo’n niveaugroepje zaten, weet u nog? ‘Er zat echt niet meer in.’

Daarover gesproken. ‘We adviseren kansrijk, zullen we maar zeggen. Op de eindtoets halen ze ons eindadvies niet, maar onze ervaring is dat ze uiteindelijk dat diploma wél halen. We zien het echt wel goed, hoor.’ Kan allemaal wel zo zijn. Maar je kunt ook denken dat je als school het potentieel van die leerlingen er niet hebt uitgehaald en dat je daar in je onderwijs iets mee moet doen. 

Kwalitatief goede scholen kunnen moeilijk LiO-studenten vinden. Ze worden weggekaapt door scholen die ze een volledig lerarensalaris bieden en een eigen groep. Wauw! Maar goed, LiO’ers vullen daarmee wel gaten in de formatie en offeren tegelijkertijd zichzelf op het altaar van misinformatie: ‘Al onze leraren zijn bevoegd en bekwaam.’

En? Of: en/of? Of toch of?

Ondertussen wordt rond het begeleiden van zij-instromers – ook zo’n groep die voor de leeuwen wordt gegooid – een bureaucratisch stelsel van bijeenkomsten, vergaderingen en papieren tijgers opgetuigd. ‘Je moet even je cv uploaden, dan kunnen we bepalen of je wel voldoet aan onze eisen’ Allemaal nodig, zo zegt men, om de geldjuice door de aderen van het onderwijs te laten stromen. Stel dat je een ervaren automonteur bent. Er komt een leerling binnen van een fijne mbo-school die graag bij jou graag het vak wil leren. Moet je dan eerst op cursus en een nietszeggende registratie regelen voordat je deze toekomstige collega voordoet hoe je de uitlijnbank bedient? Wordt die monteur ook uitgenodigd voor de workshop werkgeluk voor coaches?

Terug naar de basis, roept de minister. Terug naar de basis, vraagt de politiek. Terug naar de basis, smeekt het RED-Team Onderwijs.

Terug naar de basis, roept de expeditieleider de klimmers die op weg zijn naar kamp 1 per de mobilofoon toe. De sneeuwstorm is steviger en heftiger dan verwacht.

Het bericht wordt niet gehoord.

Proppen

Van de schrijver Theo Thijssen heb ik alles en het meeste zelfs dubbel of driedubbel. Lang voordat ik een pijpje krijt liet piepen op het ruwe oppervlak van een zwart schoolbord had ik zijn werk gelezen. Ergens tijdens mijn gang door het middelbaar onderwijs las ik zijn boeken. Mijn moeder had er een hele trits van in de kast staan en als ik Thijssen las, dan was ik weer terug in de vertrouwde wereld van het lager onderwijs: overzichtelijk, veilig en menselijk. Ik heb de middelbare school eigenlijk nooit fijn gevonden. Ik vond de school te groot, de trappen te kolossaal en de lokalen kaal. Over de kwaliteit van het onderwijs had ik niet te klagen en de leraren maakten er in het gemeen het beste van, maar zo’n groot gebouw dat op bepaalde momenten een enorme heksenketel was, sprak en spreekt me niet aan.

Thijssen beschrijft in zijn boeken de rust in school en in de klas. Thijssen is geen moeilijk schrijver en toch wordt zijn werk vaak verkeerd begrepen. Mensen die weglopen met de Amsterdamse schoolmeester steken de loftrompet over de pedagogiek van Thijssens hoofdpersonen. Dat is prima en correct, maar het is tegelijkertijd maar de helft van het verhaal. Zoals in elke schoolklas pedagogiek en didactiek hand in hand gaan, zo gaat dat ook in zijn romans. Je kunt in Schoolland lezen hoe meester Staal het memoriseren van de tafels aanpakt of zijn leeslessen geeft en hierbij ijvert om alle leerlingen bij de les te houden. Wie daar overheen leest en niet even bij stilstaat is vanuit een onderwijsperspectief gesproken halfzijdig verlamd.

Er gaat eigenlijk geen week voorbij of ik lees in zijn boeken. Ik speur in zijn onderwijsverhalen naar aanwijzingen over de opbouw van het curriculum en de inrichting van de lessen. Schoolland, waarvan ik vijf verschillende exemplaren bezit (ik weet ook niet waarom), werd gepubliceerd in 1925. Ik lees dat boek regelmatig door en vergelijk het onderwijs van toen met dat van nu. En als ik eerlijk ben, is er niet zoveel veranderd. De pedagogische en didactische aanpakken van Thijssens leraar Staal kun je in het hedendaagse onderwijs in veel klassen terugzien. En dat is niet zo verwonderlijk. Lesgeven is een ambacht dat eeuwenoud is en dat een repertoire kent dat in die loop der eeuwen is opgebouwd, ontwikkeld en doorgegeven. Ik ben in 25 jaar onderwijs nimmer een leraar tegen het lijf gelopen die smalend deed over Staal en de wijze waarop deze opereerde in het klaslokaal. Het zou immers neerkomen op het afwijzen van de eigen praktijk.

Thijssen beschrijft in zijn ‘schoolboeken’ hoe het ritme van een schooljaar verloopt. De leraar begint fris, neemt zich voor de fouten van voorgaande jaren te vermijden en stelt duidelijke grenzen qua gedrag, verzorging van het werk en zo meer. Na enige tijd lopen de schooldagen op rolletjes. De leraar geniet van zijn klas (‘een goed stel’) en spreekt vol lof over het werk van de collega die de klas eerder onder zijn of haar hoede had. Maar een schooljaar is lang. De leraar verslapt. Het gemopper over de klas neemt toe. En dan realiseert de leraar zich dat het gemopper vooral wordt veroorzaakt door ruimte die hij zelf weggeeft. De leraar trekt de teugels aan, stelt weer heldere en realistisch grenzen en de klas marcheert weer als voorheen.

Deze week voerden wij in de lerarenkamer van mijn school precies dit gesprek. Meerdere collega’s vertelden aan het gedrag van de leerlingen aandacht te hebben besteed. Niet dat het gedrag zo beroerd was, maar het kon gerust iets beter. De term ‘de teugels aantrekken’ viel. Ik deed dat in mijn klas ook – het leidsel wat steviger ter hand nemen. En verdraaid, het liep weer als een zonnetje. Ik besprak vooraf wat ik van de leerlingen verwachtte en handhaafde hierop, zonder te hoeven straffen of streng te corrigeren. Er werd hard en doelgericht gewerkt en zelfs de gymles die ik na vele jaren weer eens moest geven was plezierig. Staal had gerust onze collega kunnen zijn.

Naast overeenkomsten tussen het onderwijs in 1925 en nu, zijn er vanzelfsprekend ook verschillen. Waar ik me telkens weer over verwonder als ik Thijssen lees, is de grote hoeveelheid tijd die leraren toen hadden om het curriculum over het voetlicht te brengen. Voor lezen, rekenen, schrijven en wereldoriëntatie had meester Staal aanzienlijk meer tijd dan wij nu. Zelfs op zaterdagochtend zaten de kinderen in de bankjes. Zo aan het eind van die ochtend zocht de meester naar wat tijd om even voor te lezen. Een kleine dertig jaar na Staal was dat overigens niet anders. In Niemand ziet het van Dolf Verroen, dat speelt in de naoorlogse jaren, leest de meester van Victor op zaterdagmorgen voor.

Toen ik in de jaren ’70 in de schoolbankjes zat, was er ook nog volop tijd. We waren woensdagmiddag vrij, speelden op zaterdag voetbalwedstrijden tegen teams uit omliggende dorpen en gingen derhalve minder lang naar school dan Fok en zijn kornuiten, maar er was nog genoeg tijd om weinig met veel aandacht te doen. We mopperen tegenwoordig graag over realistisch rekenen, maar we vergeten dat een halve eeuw geleden langer werd gerekend. Ik had zeven uur rekenen per week. Elke ochtend en op dinsdag- en donderdagmiddag maakten we sommen. Cijferen was een apart vak. Nu is het door methodemakers teruggebracht tot vijf uur per week. En leraren zijn daarin meegegaan.

In het onderwijs weten we allemaal dat veel en doelgericht oefenen effectief kan zijn. Waarom spellen de leerlingen op mijn school goed en waarom zijn ze sterk in grammatica? Welnu, dat komt omdat de methode die we gebruiken dat niet alleen uitgekiend aanbiedt, maar er ook de tijd voor neemt. Ik kan me niet herinneren vroeger langer dan een keer of drie per week dertig minuten aan spelling te hebben besteed; nu is dat dagelijks drie kwartier.

Nog even terug naar het rekenen. Ik vertel mijn leerlingen in groep 8 dat ik in vergelijking met hen tenminste 80 uur meer heb gerekend toen ik in de hoogste groep zat. Dat zijn meer dan drie schoolweken. Een halve zomervakantie. En dan heb ik het nog niet eens over de hoeveelheid huiswerk die we toen al maakten.

Maar er is meer. Tegenwoordig zit ons programma stampvol. Zo is het vak Engels erbij gekomen. Voorts hebben veel scholen een lesprogramma voor sociale veiligheid. We moeten ook nog eens lessen geven in burgerschap. En laten we niet vergeten dat begrijpend lezen in de tijd van Thijssen noch in mijn jeugd een vak was, terwijl het tegenwoordig op veel scholen meerdere keren per week op het rooster staat.

We doen tegenwoordig in minder tijd meer. Zelfs iemand die niet voor de klas staat, begrijpt dat dit wringt. Omdat voor het aanleren van de basisvaardigheden veel tijd en een flinke portie geduld nodig zijn en we die tijd en daardoor wellicht ook het geduld vaak onvoldoende hebben, zit er druk op het programma en druk op de leraar. En dus ook druk op de kwaliteit. Het is een druk die ik dagelijks voel en die weleens een wissel trekt op mijn werkplezier. Zo las ik onlangs een onderzoek van de onderwijsinspectie over burgerschapsonderwijs. De landelijke politiek heeft bepaald dat we les moeten geven in ‘actief’ burgerschap en volgens de inspectie zijn de opbrengsten van dit onderwijs mager te noemen. Ik denk dat dit komt omdat we weinig tijd hebben om dit ‘vak’ een goede plek te geven in het programma. En dat geldt ook voor Engels. We zijn al jaren verplicht om deze taal te geven, maar ik vind het lastig om het een vaste plek te geven in het onderwijs dat ik verzorg. Ik zie maar al te vaak onderwerpen die om aandacht en ook om voorrang vragen, waardoor Engels vervalt. Soit, denk ik dan.

We hebben in de loop der jaren steeds meer onderwerpen en vakken gepropt in het curriculum van de basisschool. Politici en maatschappelijke organisaties zien in het onderwijs een instrument om kwesties en problemen te agenderen en op te lossen. Het is een illusie te denken dat het onderwijs efficiënter kan en dat we ons aanbod kunnen verruimen. Het programma is al jaren overladen. En die overladenheid gaat ten koste van de kwaliteit van de uitvoering. Het is niet de enige en de belangrijkste reden waarom het onderwijs kwalitatief onder druk staat, maar het speelt zeker een rol.

Ik moet weleens denken aan het verhaal van arbeiders aan de lopende band in een fabriek die vrachtwagens fabriceerde. De managers van die fabriek schroefden slinks het tempo van de lopende band op. Werknemers werkten zich na verloop van tijd een slag in de rondte en konden amper op adem komen; de onderdelen bleven maar komen. Als ze rust nodig hadden, dan boorde een van de arbeiders in de lopende band, die vervolgens krakend tot stilstand kwam. De reparatie verlichtte de werkdruk enigszins en kort. Leraren kunnen dat niet doen. Zij melden zich ziek, zoeken hun heil elders of ze slaan vakken over. Je moet toch wat.

Aan dit verhaal dacht ik deze week. Op 6 april organiseerde Stichting Lezen een congres over het gebruik van rijke teksten in het onderwijs. Op dat congres werd tevens een pleidooi gehouden om hoogstaande literaire kinderboeken voor te lezen. Van kaft tot kaft. Los van het feit dat zulke congressen meestentijds worden georganiseerd als leraren voor de klas staan – het is immers gemakkelijker om over iemand dan met iemand te praten – hebben organisaties als Stichting Lezen en alle andere zeloten van het lezen waarschijnlijk nog steeds het idee dat we tijd te over hebben. En dat is een misvatting. Bij alles wat we doen moeten we een afweging maken en bedenken wat we dan niet zullen doen.

Kijk, als de mensen van en rond Stichting Lezen voorlezen zo belangrijk vinden, stel ik voor dat zij het in het vervolg maar doen. Mij ontbreekt vaak de tijd. Ik weet een alvast fijn moment voor het voorlezen. Zaterdagmorgen.

Juf Buchmendel

Buchmendel, een verhaal van Stefan Zweig, raakt me telkens diep als ik het lees. Het verhaal gaat over een joodse man die in een Weens koffiehuis zit en als een spin in het Europese literaire web mensen helpt aan boeken, manuscripten en artikelen die ze nodig hebben of gewoon willen lezen. Zijn aanwezigheid in het koffiehuis, we spreken over de jaren voor de Grote Oorlog, is van waarde. Hoewel hij weinig verbruikt en daardoor eigenlijk de plek bezet houdt van iemand die wellicht meer zou eten en drinken, wordt hij gewaardeerd als een intellectueel meubelstuk. Buchmendel geeft het koffiehuis aanzien en status.

Dit verandert als de oorlog uitbreekt. Contacten met literatoren en boekhandelaren uit landen waarmee Oostenrijk-Hongarije in oorlog is, worden door de autoriteiten als spionage gezien en Mendel verdwijnt van het toneel. Na de oorlog, als de dubbelmonarchie uiteen is gevallen en keizers en tsaren hun tronen hebben verloren, probeert Buchmendel zijn plek weer te heroveren. Maar de compassie en waardering die men eerder voor hem kon opbrengen zijn verdwenen; zijn plekje wordt door anderen ingenomen. De tijden zijn veranderd.

Een enigszins geoefend lezer weet gerust dat Zweig met deze Buchmendel een Europeaan heeft willen schetsen die door middel van boeken en verhalen onze onderlinge verbondenheid laat zien. We zijn door zichtbare en onzichtbare (culturele) netwerken met elkaar verbonden en die dreigen we door machtspolitiek en blokvorming te verliezen. Die verbondenheid is groter dan we ons realiseren, zo laat Zweig zien.

Zweig is een schrijver die, denk maar aan zijn meest gelezen boek De wereld van gisteren, heimwee heeft naar de dubbelmonarchie; die lappendeken van landen, volken, talen en culturen waar die connectie vanzelfsprekender was dan in het huidige Europa. Van zijn vriend en schrijver Joseph Roth kan hetzelfde worden gezegd.

Maar hé, als lezer ben je de baas en kun je met een verhaal doen wat je wilt. Ik stel voor om dat in dit geval ook te doen. Ik stel voor om Buchmendel uit het Weense koffiehuis te halen en te verplaatsen naar de klas en van hem een haar te maken: juf Buchmendel. In de klas van juf Buchmendel zitten een stuk of vijfentwintig kinderen. Een groot deel van die kinderen weet gerust wat het wil lezen en kan op eigen kracht goede en fijne boeken vinden. Maar in die klas zitten ook kinderen voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Die hebben hulp nodig van juf Buchmendel om het boek te vinden dat ze willen lezen. De clientèle van Buchmendel wist dat meestentijds wel; voor kinderen waarvoor lezen niet de gewoonte is ligt dat anders. Die hebben een juf Buchmendel nodig die niet alleen weet waar de boeken te halen zijn, maar ook weet wat een kind fijn zou vinden om te lezen. Deze juf Buchmendel kent de kinderen in de klas en de boeken in de kast.

Dat weten en vinden is nogal een opgave voor een leraar. Dat begrijp ik wel. We schaken op veel borden tegelijk en we hebben taken en opdrachten te over. Toch zouden we moeten proberen om dit in de klas en op school voor elkaar te krijgen. Mijn voornaamste overweging hierbij is dat de leesmotivatie van de Nederlandse leerlingen bedroevend laag is en dat de grootste uitdaging waarvoor we staan in het leesonderwijs misschien niet het niveau van begrijpend lezen is, maar het feit dat jongeren die kunnen lezen ervoor kiezen om niet te lezen. Op een of andere manier denken ze niet aan boeken, verhalen en teksten om kennis op te doen, zich te vermaken of om iets over zichzelf te leren – om maar enkele redenen om te lezen te benoemen.

Misschien onderschatten we weleens hoe belangrijk teksten zijn in het opbouwen van kennis, inzichten en ideeën. Ik moet denken aan een opmerking van de Amerikaanse leraar en auteur Steven Layne:

Every story read to students from any genre contributes to building their background knowledge in some way.

En wat geldt voor wat we samen lezen in de klas, geldt ook voor wat ze zelf lezen. Kinderen zullen uit boeken, vaak zonder het zelf te beseffen, kennis opdoen en zich amuseren. Ik weet bijvoorbeeld aardig veel over die Grote Oorlog (Eerste Wereldoorlog) omdat ik er een fikse stapel romans en informatieve boeken over heb gelezen. Als je Augustus ’14 van Solzjenitsyn leest, dan word je meegenomen in een meeslepend verhaal waarin de feitelijke gebeurtenissen juist zijn weergegeven.

Welnu, Layne heeft een alleraardigst boek geschreven over leesonderwijs. In dit boek laat hij leraren zien wat zij zouden kunnen doen om te achterhalen wat de kinderen in hun klas interessant zouden vinden om te lezen. Dat staat ook goed en fijn beschreven in een boek over leesonderwijs van de Schotse leraar Kenny Pieper. In beide boeken vind je vragenlijsten en kleine didactische interventies die ervoor zorgen dat jij als Buchmendel komt te weten wat je leerlingen nodig hebben voor de volgende stap in hun leesontwikkeling.

En het boek, de tekst of het verhaal dat ze verder brengt kun je alleen aan de kinderen in je klas geven als jij die boeken, teksten en verhalen kent. Kijk, die Buchmendel kende zijn klassiekers en wist waar wat te vinden. Zo moet juf Buchmendel ook zijn. Het komt er echt op aan dat je als leraar, als juf Buchmendel so to speak, veel leest en bijhoudt wat je hebt gelezen. Layne heeft daar prachtige tips voor, die moet je maar eens bekijken. Diezelfde Layne raakte als lezende leraar zo verknocht aan kinderboeken dat hij besloot de volwassenenliteratuur links te laten liggen. Hij vertelt droogkomisch hoe hij in een vliegtuig naast een man zat die met een schuin oog naar zijn kinderboek keek en zich afvroeg of zijn buurman wel goed bij zijn hoofd was. Welnu, om zulke momenten te voorkomen zijn er diverse trucjes denkbaar. Ik zat eens in de trein tegenover een jongedame die een kinderboek las. Dat zag ik aan de bladspiegel en misschien ook wel aan het enorme plezier dat ze aan het boek beleefde. Ze had het boek uit voorzorg toch maar van een grijs kaft voorzien.

De Buchmendel in het Weense koffiehuis kon zijn rol alleen waarmaken omdat hij de juiste boeken voor zijn klanten kende én wist te vinden. Juf Buchmendel slaagt in haar missie als ze de boeken weet te vinden die kinderen doen inzien dat lezen geweldig is en dat je er verdraaid veel uit kan leren. Juf Buchmendel is een veellezer. Die krijgt dit mee als ze aan de opleiding tot leraar begint en daar ook leert waarom het belangrijk is om veel te lezen. Die leert daar ook welke effectieve interventies je als leraar kunt plegen om het lezen in je klas te stimuleren en je leerlingen verder te helpen bij een van de grootste verworvenheden van onze soort: het lezen van geschreven en gedrukte taal.

Urgentiebesef

Als je de literatuur over leesbegrip leest, dan is een van de terugkerende adviezen om te werken vanuit urgentiebesef. Dat advies is uitstekend te verklaren, omdat Nederlandse leerlingen met weinig plezier lezen en van begrijpend lezen weinig bakken. Je zou op basis van nationale onderzoeken en internationale vergelijkingen verwachten dat we in het Nederlandse onderwijs wakker zouden zijn geworden en dat we het onderwerp leesbegrip op nummer een zouden hebben gezet bij het verbeteren van ons onderwijs. Dat is echter niet het geval.

Bij het oprichten van onze school in Amsterdam heb ik een aantal eisen op tafel gelegd. Het waren er drie. Er kwamen wat mij betreft geen methoden voor begrijpend lezen, voortgezet technisch lezen en wereldoriëntatie de school in. Daar had en heb ik meerdere argumenten voor. Mijn belangrijkste was dat ik denk dat het lezen van teksten en over die teksten praten en schrijven binnen een thematische aanpak eenvoudiger en effectiever is dan het inzetten van methodes. Methodemakers kunnen veel, maar niet voor goed en inhoudelijk sterk onderwijs zorgen. Dat moeten teams van leraren toch echt zelf doen.

Op meerdere niveaus was er aarzeling over deze eisen, maar ik had er vanaf mijn eerste baan in het onderwijs, op een jenaplanschool in Zaandam, de kracht van gezien en ervaren. Pas veel later las ik over de verkaveling van het taalonderwijs. Dat is het opknippen van het curriculum in cursussen, denk aan begrijpend lezen, technisch lezen en woordenschatonderwijs, die vaak niet op elkaar aansluiten. Ik vind dat armoede. Je haalt de ziel uit je school en vervangt die door vakken die vechten om een plek op het rooster. En daarbij: begrijpend lezen en woordenschat zijn geen vakken. Pisa hanteert de volgende definitie inzake leesvaardigheid: Leesvaardigheid is het begrijpen van, gebruiken van, evalueren van, reflecteren op en omgaan met teksten om je doelen te bereiken, je kennis en potentieel te verruimen en deel te nemen aan de maatschappij.” En omdat we weten dat kennis van de wereld een belangrijk aspect is bij het begrijpen van teksten, werken we met een kennisrijk curriculum. Je kunt in het thematisch onderwijs veel van die ‘vakken’ onderbrengen.

Eigenlijk had ik dat urgentiebesef al op de eerste school waar ik werkte. Ik gaf 2,5 jaar les aan klassen vol kinderen uit migrantengezinnen. Die kinderen wisten maar weinig van de wereld. Ze kwamen amper hun buurt uit, kwamen zelden tot nooit in een bos en hadden nimmer een voet op het strand gezet, om maar enkele voorbeelden te noemen. Ze hadden nooit een herbarium gemaakt of een schelpenverzameling aangelegd, zoals ik van mijn moeder had geleerd toen ik opgroeide op Texel. Die kinderen hadden een team van goede leraren nodig, die hen veel leerden, vertelden en lieten ervaren. Teksten werden hierbij instrumenteel ingezet.

Dat is sindsdien mijn heel eenvoudige kijk op leesvaardigheidsonderwijs gebleven. Op een school in Duivendrecht heb ik met veel bevlogen collega’s prachtig thematisch onderwijs gemaakt, waarbij we teksten inzetten om kennis op te bouwen. Dat doen we op de ATS weer. Vanaf groep 1 wordt er eenvoudig, maar mooi en goed thematisch onderwijs gegeven. Leraren zien mogelijkheden om binnen de thema’s teksten te gebruiken, die ze met de kinderen lezen en waarover de kinderen vervolgens schrijven en praten. Het urgentiebesef op onze school zit er diep in. En dat zie je terug in de ambities die we hebben en de wijze waarop onze twee expert-leraren het team scholen, begeleiden en coachen om het tekstgebruik binnen het thematisch onderwijs te verbeteren.

Het besef dat leesbegrip een punt van aanhoudende zorg en continue verbetering is, zal op tenminste twee belangrijke niveaus van het Nederlandse onderwijs moeten indalen. Het eerste niveau is dat van de besturen. Zij zijn vanuit het toezichtkader van de onderwijsinspectie verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de scholen en kunnen op basis van allerlei vormen van data tot het inzicht komen dat het leesbegrip van de kinderen op de scholen tekortschiet en een interventie plegen.

Het tweede niveau is dat van de schoolleider. Zij zal vanuit onderwijskundig leiderschap dat urgentiebesef moeten onderkennen en vertalen naar het onderwijs in school en naar de vakman voor de klas. En dat is nogal een puntje. Nederlandse schoolleiders worden niet of nauwelijks onderwijsinhoudelijk opgeleid en (bij)geschoold. Ze weten, enigszins gechargeerd gezegd, hoe je een begroting maakt, maar zouden goed onderwijs in leesbegrip waarschijnlijk niet herkennen. Wie de docureeks Klassen heeft gezien, kan zowel op het niveau van de bestuurder als dat van de schoolleider daar een treffend voorbeeld van zien.

Landen die ons qua resultaten voorbijstreven lagen enkele decennia geleden verscholen achter het ijzeren gordijn en mijlenver op ons achter. Door onder meer veel te investeren in de onderwijskundige rol van de schoolleider – en door deze de resultaten te laten verantwoorden en door haar jaarlijks te beoordelen – zijn de opbrengsten in deze landen sterk verbeterd. Leerlingen aldaar kunnen gemiddeld genomen een stuk beter lezen met begrip dan hier.

Laatst vertelde een leraar mij het verhaal over hoe zij het urgentiebesef bij haar schoolleider aankaartte. Deze luisterde geduldig en kwam met twee voorstellen. Ze zou een cursus middenmanagement van een jaar volgen en zoeken naar draagvlak binnen de school. Wellicht zou ze dan een begin kunnen maken met het verbeteren van het onderwijs in leesbegrip. Dat is geen leiderschap, maar managementlulkoek. En het kan gewoon bestaan, omdat schoolleiders hiermee wegkomen. Bestuurders hebben namelijk amper een idee over wat er onderwijsinhoudelijk op scholen gebeurt of hoe hiermee om te gaan.

Zo zijn er leraren die de cursus Close Reading hebben gevolgd. Dat heeft een flinke bom duiten gekost. Eens per maand geven de leraren een les volgens deze methodiek. Eens per maand, u leest het goed. Over urgentiebesef gesproken.

Er zijn ook leraren die in hun klas een eigen aanpak hebben ontwikkeld en losgezongen zijn van de rest van hun collega’s. Het zijn koninkrijkjes waar 25 onderdanen ogenschijnlijk goed onderwijs krijgen, maar na een jaar een nieuwe Nero moeten aanvaarden en eren. Het ‘Maar juf Carola deed het heel anders’ wordt snel gesmoord.

Bij schoolleiders moet je oppassen voor de dooddoener dat ze gerust graag willen, maar de mensen er niet voor hebben. Die uitspraak heb ik de laatste tijd veelvuldig gehoord. Ik geloof daar niet in. Ik weet uit ervaring dat in elk schoolteam genoeg kwaliteit zit om goed onderwijs in begrijpend lezen te geven en goede resultaten te behalen. Maar dat vraagt om urgentie, ambitie en om het trainen, coachen en begeleiden van de leraren, waarbij de schoolleider zelf ook aan de bak moet. En het vraagt om urgentie en ambitie van bestuurders, waarbij ze de schoolleider begeleiden om die urgentie en ambitie om te zetten in effectief onderwijs in leesbegrip.

Zolang bestuurders en schoolleiders niet thuisgeven, zal er weinig veranderen. Ik waardeer de eenlingen en plukjes van leraren die zich inzetten voor beter onderwijs. Maar zij hebben een stevig kader nodig waarbinnen dit plaatsvindt. Dat vraagt niet om het creëren van draagvlak, maar om een heldere en doordachte aanpak waaraan leraren zich, vanuit het belang van de kinderen in hun scholen, hebben te conformeren. Anders gaat het nooit iets worden.