Lerarentekort en de onnozele oplossing

Beste collega’s,

Het lerarentekort is niet veroorzaakt door ons (leraren) en zal ook niet door ons worden opgelost. Wij geven les en we doen soms nog iets meer, maar (landelijke) politiek bedrijven en problemen oplossen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn is niet wat op ons bordje hoort te liggen.

Daar heb je politici, raden en bestuurders voor.

Kijk, dat er een tekort is, is duidelijk. Dat tekort was een stuk kleiner geweest als besturen op een wat fatsoenlijkere en vooral professionelere wijze met leraren waren omgegaan.

Hedenmorgen stond een artikel in een lokale courant over het lerarentekort, waaruit ik twee aspecten naar voren wil brengen.

Het ene aspect betreft het feit dat (jonge) leraren blijkbaar weinig ruimte krijgen om hun expertise binnen school/bestuur te ontplooien. Ik citeer: “Jonge leerkrach­ten kijken kritisch naar de ontwikke­lings­mo­ge­lijk­he­den binnen een school. Als die onvoldoen­de zijn, kijken ze verder.” Zaken als erkende ongelijkheid, werken met expert-leraren en het hanteren van een professionele schoolcultuur ontbreken op veel plekken in het onderwijs. Daar kan een bestuur op sturen, maar dat komt veelal niet uit de verf.

Het andere aspect betreft de oplossing van het tekort. Ik citeer wederom: “Het onderwijs moet anders georgani­seerd worden. Meer leerplei­nen in plaats van groepen met een eigen leerkracht.”

Dat is een onnozele oplossing. Leerpleinen zijn niet effectief, schepen jou als leraar op met meer taken en verantwoordelijkheden en hollen je vakmanschap uit. Wie wel eens op een school met leerpleinen heeft gewerkt (ik steek nu mijn vinger op) weet dat je voortdurend rondloopt met het gevoel pedagogisch en didactisch tekort te schieten. Wie dit als oplossing ziet van het lerarentekort, moet dan maar zelf leraar op zo’n plein worden.

Mijn advies is om te weigeren aan deze oplossing mee te werken. Als jouw school overweegt met leerpleinen te gaan werken met als argument dat nood wet breekt, stap dan op en zoek een school waar ze dit niet doen. Laat je vakmanschap niet uithollen door bestuurders die niet in staat zijn om goed personeelsbeleid te voeren en die denken dat een leraar van elastiek is.

Verder wens ik jullie allen een prachtig schooljaar toe.

 

2 gedachten over “Lerarentekort en de onnozele oplossing”

  1. Mee eens. Onlangs hebben meerdere onderzoeken aangetoond dat mensen die hun werk moeten doen in kantoortuinen minder presteren en vaker te maken krijgen met burnout. Concentratieverlies etc. Is een van de boosdoeners. Waarom zouden we dit onze kinderen wel aandoen. En het is nog kwalijker als scholen hier noodgedwongen voor kiezen. Niet omdat dit bij hun visie past maar puur uit noodzaak. Dus ja nooit aan beginnen.

    Like

  2. Duidelijk verhaal! Ik bespeur enige frustratie bij een leraar die helder heeft wat er aan mankeert en zich stoort aan de onnozele oplossing(en) Die oplossingen zorgen er nl ook voor dat zittende leraren alleen naar onrustiger worden en meer arbeidsstress gaan ervaren. Averechtse oplossingen dus. Die “opossingen” zijn echter niet nieuw. De eerlijkheid gebied ook te zeggen dat het niet eenvoudig is bestuurder te zijn in deze tijd. Het ministerie pakt die probleem van jaren niet goed aan (lees: bezuinigt steeds weer op de verkeerde momenten – het lerarentekort is al even een probleem en is niet van vorige week) Er is om te beginnen al te weinig begroting voor onderwijs. Politiek probleem. Dan vervolgens moeten besturen via bestuursakkoorden met het ministerie een beleid gaan neerzetten dat past binnen die op voorhand al gemankeerde begroting. Een goed bestuurder past daarvoor. Wellicht is het daarom dat er eigenlijk per definitie ondermaatse bestuurders in het onderwijs zitten. Dan is het beleid dat gehanteerd wordt ( de oplossingen ) ook weer ondermaats en zo zit je in een vicieuze cirkel waar je zo maar niet uitkomt. De ondermaatse bestuurder zit dan met zijn handen in het haar en bedenkt deze onbenullige oplossingen. Dat is de formele kant van de zaak. Wat echter het meest funest werkt is dat leraren als beroepsgroep niet serieus genomen worden. Niet door het ministerie, niet door bestuurders, en niet door ouders. Het ergste dilemma is echter dat men zichzelf ook niet serieus neemt. De “beroepsgroep” acteert als van los zand aan elkaar hangende, eigenzinnige, geen autonomie meer hebbende, achter gemankeerd beleid aanhobbelende personen, die deze “oplossingen” ook zomaar klakkeloos accepteren. Deze “beroepsgroep” vind dat ook normaal omdat kinderen kennelijk in alle gevallen onderwezen moeten worden, of er nu wel of niet genoeg leraren zijn. Fout! Beter géén onderwijs dan slecht onderwijs! Leraren, sta eindelijk eens op! Alle onderwijswetten, zowel voor PO, VO als MBO geven u handvatten hiervoor in een pareltje van een wetsartikel met de titel: “Het beroep van leraar” Hierin wordt beschreven wat de zeggenschap van leraren inhoudt. En dat is niet gering! Let wel! Hier wordt zeggenschap beschreven, niet medezeggenschap! Onder letter c staat ” ….De zeggenschap over ….de te hanteren pedagogisch didactische aanpak op school en de wijze waarop daar uitvoering aan wordt gegeven…….. Conclusie: invoering schoolplein en allerlei andere op voorhand tot mislukken gedoemde “oplossingen” weigeren uit te voeren! Daar kunnen jullie pedagogisch didactisch dus niets mee! En nogmaals……ik bedoel hier niet dat men dit soort problemen maar aan de medezeggenschapsraad moet overlaten. Juist niet! Het volgen of niet volgen van dergelijk beleid valt onder jullie eigen verantwoordelijkheid! En die verantwoordelijk mogen jullie niet alleen nemen naar moeten jullie nemen. Ik wens de beroepsgroep veel succes!

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s